MUDr. Jana Marvanová - Psychoterapie Ústí nad Labem


Úvodem, co je psychoterapie :

Vítám Vás na svých stránkách. Jsem lékařka-psychiatrička a psychoterapeutka. V oblasti duševního zdraví a psychoterapie pracuji a soustavně se vzdělávám přes dvacet let.


Moje privátní psychiatrická ordinace je výhradně psychoterapeutickým pracovištěm pro individuální psychoterapii dospělých.  Při práci s klientem kladu důraz na navázání terapeutického vztahu, který se rozvíjí v bezpečném prostoru při zachování mlčenlivosti a diskrétnosti.

Psychoterapie je léčebná metoda, která působí psychologickými prostředky. Jejím základem je vztah mezi terapeutem a klientem, který je založený na důvěře a bezpečí, plně akceptující jedinečnost osobnosti klienta.

Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům psychických a často i fyzických problémů. Psychoterapeutická sezení pomáhají klientovi uvědomit si jeho problémy v souvislostech, vidět situace novým způsobem a najít jejich řešení.

Tento proces ve svém průběhu není vždy jen příjemný. Proto je zapotřebí klientovo odhodlání ke změně, často ve vzorcích myšlení a chování, v postojích, někdy ve vztahu ke svému tělu, jindy v mezilidských vztazích či životních podmínkách. A proces změny někdy bolí. Nakonec ale může vést k dobrému, k úlevě od tížívých symptomů, ke svobodě, k růstu.

 

Pomocí psychoterapie tak lze nalézt svou přirozenost, spontaneitu a zdravé sebevědomí. Zlepšit své mezilidské vztahy, najít životní směr a seberealizaci. Žít více radostný život, dostat se do kontaktu se svými přáními a potřebami, stát se celistvou osobností.