Důvěra a pomoc


Co je psychoterapie :

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, jejímž základem je vztah založený na důvěře a bezpečí, plně akceptující jedinečnost osobnosti klienta. Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům našich psychických a často i fyzických problémů. Psychoterapeutická sezení pomáhají klientovi uvědomit si jeho problémy v souvislostech, vidět situace novým způsobem.

 

Pomocí psychoterapie tak lze nalézt svou přirozenost, spontaneitu a zdravé sebevědomí. Žít více radostný život, dostat se do kontaktu se svými přáními a potřebami, stát se celistvou osobností.