MUDr. Jana Marvanová - Psychoterapie Ústí nad Labem


Úvodem, co je psychoterapie :

Vítám Vás na mých stránkách. Jsem lékařka-psychiatrička a psychoterapeutka. V oblasti duševního zdraví a psychoterapie pracuji a soustavně se vzdělávám přes dvacet let.

Ve své privátní psychiatrické ordinaci používám individuální psychoterapii dospělých jako výhradní léčebnou metodu.

Léčbu psychofarmaky provádím na jiném pracovišti pro klienty tohoto zařízení. Klienti u mě v psychoterapii mohou se mnou

v případě potřeby farmakoterapii konzultovat, preskripci zde však neprovádím.

Pracoviště nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, pracuji na přímou platbu (viz ceník).

 

Při své práci kladu důraz na navázání terapeutického vztahu, který se rozvíjí v bezpečném prostoru při zachování mlčenlivosti a diskrétnosti.

Psychoterapie je léčebná metoda, která působí psychologickými prostředky. Jejím základem je vztah mezi terapeutem a klientem, který je založený na důvěře a bezpečí, plně akceptující jedinečnost osobnosti klienta.

Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům psychických a často i fyzických problémů. Psychoterapeutická sezení pomáhají klientovi uvědomit si jeho problémy v souvislostech, vidět situace novým způsobem a najít jejich řešení.

Tento proces ve svém průběhu není vždy jen příjemný či úlevný. Je zapotřebí klientovo odhodlání ke změně- ať už vnitřní, ve vztahu ke svému tělu, ve svých životních podmínkách či vztazích. A změny někdy bolí. Nakonec ale mohou vést k dobrému

-k úlevě od tížívých symptomů, k osvobozující úlevě.

 

Pomocí psychoterapie tak lze nalézt svou přirozenost, spontaneitu a zdravé sebevědomí. Zlepšit své mezilidské vztahy, najít životní směr a seberealizaci. Žít více radostný život, dostat se do kontaktu se svými přáními a potřebami, stát se celistvou osobností.