MUDr. Jana Marvanová - Psychoterapie Ústí nad Labem


O mně

MUDr. Jana Marvanová

Profesní životopis:

1997- absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc

11/99- atestace I.stupně z oboru psychiatrie

1997-2000- částečné úvazky : - na psychiatrickém odd.MN Ústí n. Labem

                                           - v ambulanci Kontaktního centra pro drogově závislé v ÚL

                                           - v Psychoterapeutické komunitě White Light I. Mukařov

2002-2010-psychiatrická ambulance MUDr. Petra Zahradníka v ÚL

2004-složení zkoušky funkční specializace v systematické psychoterapii

2007-obdržela od MZ specializační způsobilost v oboru psychiatrie

Od 2/2012-privátní psychoterapeutická praxe v ÚL

Od roku 2013 působí také jako psychiatr a odborný garant v psychosomatickém centru PÉXIS www.pexis.cz

 

Je členkou:

České psychiatrické společnosti o.s. (ČPS)

Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, z.s.)

Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E.P., člen EAPM ( SPM ČLS JEP )

 

Psychoterapeutické vzdělání:

1997-Setkání s muzikoterapií ( 8 hod.)

1998-Výuka a výcvik neverbálních technik ( 40 hod.)

1999-Základy krizové intervence (14 hod.)

1999-2003-

Akreditovaný komplexní výcvik a výuka v oboru integrativní psychoterapie     

              - certifikát o absolutoriu ( 640 hod.)

              Výcvik má akreditaci MZ ČR

2003-Seminář psychospirituální krize (6 hod.)

2004-Kurz integrujícího přístupu v rodinné terapii ( 48 hod.)

2005- Focusing I. ( 20 hod.)

2005-2008- Tříletý výcvik v satiterapii ( 802 hod.)

2012-2018-

Akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciální analýze SLEA
                   -( celkem 860 hod.)

                    = 4 roky základního + klinického vzdělávání včetně závěrečných zkoušek ( 560 hod.)

                   90 hod. individuální sebezkušenosti ("v klietském křesle"),

                   150 hod. supervize - probíhá

                Výcvik je je akreditovaný ČPS ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví.

                Splňuje kritéria Evropské psychoter. asociace pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.   

                  

2014-Základy komplexního-psychosomatického přístupu ( 10 hod.)

2018-2019- Výcvik v psychoterapeutické práci s traumatem ( pod SLEA) - traumaterapie + kazuistický seminář

                ( celkem 77,5 hod.)


 

 


Fotogalerie

/album/fotogalerie-o-mne/terapeuticka-mistnost-jpeg3/

—————