MUDr. Jana Marvanová - Psychoterapie Ústí nad Labem


 

O mně

MUDr. Jana Marvanová

Profesní životopis:

1997- absolutorium studia všeobecného lékařství na LF UP Olomouc

11/99- atestace I.stupně z oboru psychiatrie

1997-2000- částečné úvazky : - na psychiatrickém odd.MN Ústí n. Labem

                                           - v ambulanci Kontaktního centra pro drogově závislé v ÚL

                                           - v Psychoterapeutické komunitě White Light I. Mukařov

2002-2010-psychiatrická ambulance MUDr. Petra Zahradníka v ÚL

2004-složení zkoušky funkční specializace v systematické psychoterapii

2007-obdržela od MZ specializační způsobilost v oboru psychiatrie

Od 2/2012-privátní psychoterapeutická praxe v ÚL

Od roku 2013 působí také jako psychiatr a odborný garant v psychosomatickém centru PÉXIS www.pexis.cz

 

Je členkou:

České psychiatrické společnosti o.s. (ČPS)

Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, z.s.)- je poskytovatelem sebezkušenosti pro frekventanty výcviku

České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, člen EAPM ( SPM ČLS JEP )

 

 

 

Psychoterapeutické vzdělání:

1997-Setkání s muzikoterapií ( 8 hod.)

1998-Výuka a výcvik neverbálních technik ( 40 hod.)

1999-Základy krizové intervence (14 hod.)

1999-2003-Akreditovaný komplexní výcvik a výuka v oboru integrativní psychoterapie     

              - certifikát o absolutoriu ( 640 hod.)

              Výcvik má akreditaci MZ ČR

2003-Seminář psychospirituální krize (6 hod.)

2004-Kurz integrujícího přístupu v rodinné terapii ( 48 hod.)

2005- Focusing I. ( 20 hod.)

2005-2008- Tříletý výcvik v satiterapii ( 802 hod.)

2012-2021-Akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciální analýze SLEA

                   - certifikát o absolutoriu (celkem 860 hod.)

                    = 4 roky základního + klinického vzdělávání včetně závěrečných zkoušek ( 560 hod.)

                   90 hod. individuální sebezkušenosti ("v klietském křesle"),

                   150 hod. supervize

                Výcvik je je akreditovaný ČPS ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví.

                Splňuje kritéria Evropské psychoter. asociace pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.   

                  

2014-Základy komplexního-psychosomatického přístupu ( 10 hod.)

2018-2019- Výcvik v psychoterapeutické práci s traumatem ( pod SLEA) - traumaterapie + kazuistický seminář

                ( celkem 77,5 hod.)

2023- Kurz Trauma a NS z pohledu polyvagální teorie (  15 hod.)


 

 


Fotogalerie

/album/fotogalerie-o-mne/terapeuticka-mistnost-jpeg3/

—————