MUDr. Jana Marvanová - Psychoterapie Ústí nad Labem


Průběh psychoterapie

 

Na první setkání se domluvíme telefonicky ( viz kontakt). Pokud nezvedám telefon, je to proto, že právě pracuji s klientem a nemohu se Vám věnovat. Většinou se snažím co nejdříve volat zpět. Pokud mám plnou kapacitu, odepisuji formou sms.

 

Při první konzultaci se budeme domlouvat na cíli naší spolupráce, na tom co od terapie očekáváte, stanovíme si jasná pravidla pro společnou práci. Terapeutické cíle budeme vždy po několika sezeních rekapitulovat a případně obměňovat dle vývoje procesu.

Na jedno sezení máme spolu 60minut. Vlastní terapeutická práce probíhá 50minut. Posledních 10min. shrnujeme sezení, probíhá domluva dalšího termínu a platba.

Zaměřuji se na systematickou, do hloubky jdoucí terapii v rozsahu řádově několika desítek sezení.

Řada klientů pokračuje v letité spolupráci, kdy po teraputickém zvládnutí původní problematiky pracujeme na seberozvoji a osobnostním růstu. Tento proces potom trvá i 150 a více hodin, dle zájmu klienta.

Optimální frekvence setkávání je 1-2x za 14 dní.

Delší intervaly mezi sezeními neumožní intenzivně rozpohybovat proces terapeutické změny a výsledek bývá jen povrchní.

 

Způsob mojí terapeutické práce:

Při práci s klientem se opírám především o principy existenciální analýzy, ve které jsem vycvičena.

Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede pacienta k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Takto pojatá psychoterapeutická metoda není omezena jen na vnější požadavky smyslu, ale i na vnitřní prožívání subjektu. Snaží se mobilizovat všechny podmínky k plné osobní existenci. Základní metodou je fenomenologická analýza převážně verbálně vyvolaných procesů. (viz.definice SLEA)

Při svých postupech čerpám také z principů satiterapie ( viz www.satiterapie.cz ) a z dalších humanisticky orientovaných směrů, inspirací je mi práce Irvina Yaloma.  

Nepracuji s dětmi ani dospívajícími pod 18 let. Skupinovou a párovou terapii neprovádím. Partneři a rodinní příslušnící klienta v případě potřeby a zájmu na konzultaci přijít mohou, pokud si to klient sám přeje.

Krom důvěrného rozhovoru též využívám techniky práce s tělem, relaxace, hraní rolí, práci se sny, imaginaci atd.