Důvěra a pomoc


Průběh psychoterapie

 

Na první setkání se domluvíme telefonicky ( viz kontakt). Pokud nezvedám telefon, je to proto, že právě pracuji s klientem a nemohu se vám věnovat. Většinou se snažím co nejdříve volat zpět.

 

Při první konzultaci se budeme domlouvat na cíli naší spolupráce, na tom co od terapie očekáváte, stanovíme si jasná pravidla pro společnou práci. Terapeutické cíle budeme vždy po několika sezeních rekapitulovat a případně obměňovat dle vývoje procesu.

Zaměřuji se na systematickou, do hloubky jdoucí terapii v rozsahu řádově několika desítek sezení.

Optimální frekvenci setkávání doporučuji 1-2x za 14 dní.

 

Způsob mojí terapeutické práce:

Při práci s klientem se opírám především o principy existenciální analýzy, ve které jsem vycvičena.

Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede pacienta k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Takto pojatá psychoterapeutická metoda není omezena jen na vnější požadavky smyslu, ale i na vnitřní prožívání subjektu. Snaží se mobilizovat všechny podmínky k plné osobní existenci. Základní metodou je fenomenologická analýza převážně verbálně vyvolaných procesů. (viz.definice SLEA)

Při svých postupech čerpám také z principů satiterapie ( viz www.satiterapie.cz ) a z dalších humanisticky orientovaných směrů, inspirací je mi práce Irvina Yaloma.  

Nepracuji s dětmi. Skupinovou a párovou terapii nedělám. Partneři a rodinní příslušnící ale v případě potřeby a zájmu na konzultaci přijít mohou. 

Krom důvěrného rozhovoru budeme občas využívat techniky práce s tělem, relaxace, hraní rolí, práci se sny, imaginaci atd.